Press ESC to close

Tin Anime

Nhà sản xuất Anime ‘Fragtime’ đóng cửa Studio để nộp đơn xin phá sản

Next Batter’s Circle Co., Ltd. (Next Batter’s Circle), công ty đứng sau xưởng phim hoạt hình Tear Studio , đã ngừng mọi hoạt động vào ngày 13 tháng 12 và nộp giấy tờ sơ bộ để nộp đơn xin phá sản. Việc phá sản sẽ chính thức được đệ trình trước cuối tháng 12. Đây là nhà sản xuất của Anime Fragtime